Kết quả tìm kiếm

[Đột kích] Phân biệt AutoBlock (block do HGW phát hiện) hay Ban quản trị Khóa tài khoản như thế nào?

phân biệt Tài khoản bị Autoblock và tài khoản bị Ban Quản Trị khóa

[TTTK] Hướng dẫn khi tài khoản VTC ID bị khóa.

Tài khoản VTC ID bị khóa, bạn nên làm gì?

[Đột kích] Khiếu nại tài khoản bị khóa.

Tài khoản game CF của tôi bị khóa, tôi muốn biết lý do khóa?

[TTTK] Hướng dẫn Khóa/Mở tài khoản VTC ID trong trường hợp khẩn cấp.

Tôi bị hack, muốn khóa / mở tài khoản khẩn cấp?

[TK] Tài khoản bị khóa 24h?

Khi bạn thực hiện việc đổi thông tin tài khoản, đổi mật khẩu trên website id.vtc.vn, nếu bạn nhập sai thông tin 3 lần, tài khoản của bạn sẽ bị tạm khóa trong vòng 24h.

Group FaceBook