Kết quả tìm kiếm

[TTTK] Hướng dẫn khi tài khoản VTC ID bị khóa.

Tài khoản VTC ID bị khóa, bạn nên làm gì?

[Đột kích] Khiếu nại tài khoản bị khóa.

Tài khoản game CF của tôi bị khóa, tôi muốn biết lý do khóa?

[TK] Tài khoản bị khóa 24h?

Khi bạn thực hiện việc đổi thông tin tài khoản, đổi mật khẩu trên website id.vtc.vn, nếu bạn nhập sai thông tin 3 lần, tài khoản của bạn sẽ bị tạm khóa trong vòng 24h.

Group FaceBook