Thông tin tài khoản

BẢO MẬT TÀI KHOẢN

14:3 ngày 10/09/2015
Trả lời :106
Lượt thích :29

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống tài khoản VTC tại https://id.vtc.vn bằng cách Nhập tên đăng nhập & mật khẩu 

 

Bước 2: Mục “Tiện ích’', click chọn “Bảo mật đăng nhập/Bảo mật tài khoản”

 

 

 

Lưu ý: Để sử dụng tiện ích này, tài khoản phải đăng ký dịch vụ SMS Plus

 

 

 

Bước 3: Tick chọn và bấm “Lưu lại” để đăng ký sử dụng dịch vụ

 

 

 

Bước 4: Đăng ký thành công tính năng này.

 

Khi đăng nhập vào Hệ thống tài khoản VTC & các Minigame, hệ thống yêu cầu nhập mã OTP xác nhận

 

 

Khi đăng ký sử dụng Bảo mật đăng  nhập bằng OTP, hệ thống sẽ mặc định đăng ký tính năng Chuyển toàn bộ Vcoin thanh toán khả dụng thành Sao khi đăng nhập vào các Minigame. Để chuyển đổi ngược lại từ Sao sang Vcoin thanh toán, vui lòng sử dụng tính năng Đổi sao.

 

 

 

Lưu ý

- Để hủy sử dụng dịch vụ, vui lòng bỏ tick chọn và bấm lưu lại trong“Bảo mật đăng nhập”

- Khi đăng ký sử dụng bảo mật đăng nhập bằng OTP, khách hàng buộc phải đăng nhập vào hệ thống bằng cách thông thường (Nhập tên đăng nhập & Mật khẩu). Hệ thống không hỗ trợ các đầu đăng nhập nhanh qua facebook, google & yahoo.

29
Trả lời Gửi
manga000741 thich
vào lúc 11:09 23/09/2015 -Thích[1]
heokutetv em muon huy sms nhuq ma ttin cua em bj mat kai yahoo r thi lam s ak.
vào lúc 12:37 05/10/2015 -Thích[0]
heokutetv vs lai em muon huy yahoo ma k dc
vào lúc 12:37 05/10/2015 -Thích[0]
bodo0127 a xem ho em moi
vào lúc 13:55 05/10/2015 -Thích[0]
bodo0127 nap the? xong vao vua 1 luc sau thi mat
vào lúc 13:56 05/10/2015 -Thích[0]
Group FaceBook